We produce fluid power solutions

Tlumení výkyvů pro kolové nakladače

Rychlost jízdy mobilních pracovních strojů se v posledních letech stále zvyšuje. I malé a střední výkonnostní třídy nakládacích a transportních strojů (např. kolové a teleskopické nakladače) sledují tento trend. U silničních a transportních vozidel se dnes dosahuje rychlosti přes 30 km/h.

Přejíždí-lo kolový nakladač přes nějakou terénní nerovnost, přenáší se vzniklý impuls z pneumatik na rám stroje, čímžs e dostává do pohybu hmota zvedacího zařízení s nástavbou. Takto vzniklé kývání zatěžuje konstrukci stroje a zároveň snižuje komfort a bezpečnost jízdy. Na základě konstrukčního uspořádání a rozdělení hmoty kolového nakladače probíhá tlumení nejlépe na válcích mezi zvedacím zařízením a vlastním vozidlem.

Cílem je minimalizovat vzniklé impulsy tak, aby kývavé pohyby zůstaly v oblasti, kterou je schopen řidič ovládat. Kromě toho může být díky silným a trhavým pohybům zvedacího zařízení vymrštěn přepravovaný materiál ze lžíce - tomu lze zabránit.

Prostorově optimalizované systémy
ARGO-HYTOS nabízí pro neodpružené mobilní pracovní stroje systémy tlumení kývavých pohybů v různých konstrukčních provedeních a s různými kombinacemi funkcí. Všechny mají jedno společné: přes hydraulický akumulátor se oddělí pohyb lžíce nebo zvedacího zařízení od vozidla. Zaintegrovat lze jak jištění proti prasknutí potrubí a konstantní předepnutí akumulátoru, tak pojištné a odpouštěcí ventily akumulátoru. Moduly jednotlivých funkcé lze kombinovat ve speciálním řídícím bloku a ten bez většího úsilí integrovat do stávajícího hydraulického systému. Zástavba je možná jak v rámci sériové výroby, tak jako dovybavení. Ve většině případů se nemusí provádět žádné změny stávajících hydraulických okruhů. Od jednoduchého připojení akumůlátorů, přes systémy s adaptivním předepnutím akumulátorů až k plně integrovaným systémům s jištěním proti prasknutí potrubí, přisáváním, tlumením, závislým na zátěži a dobíjením akumulátorů můžeme společně s našimi zákazníky vytvořit z jednotlivých funkčních modulů řídící blok, který je pro stroj prostorově optimální a kompletně splňuje požadavky zákazníka i zákonných předpisů.

Jednoduchá přestavba a dovybavení
Protože lze veškeré požadované funkce integrovat v jednom řídícím bloku, je možná i rychlá a nekomplikovaná přestavba nebo dovybavení mobilních pracovních strojů.
Odpadá dodatečná regulace pro udržení transportní polohy lžíce nebo zvedacího zařízení.
Pokles nosné výšky během jízdy po silnici patří díky systémům tlumení kývavých pohybů společnosti ARGO-HYTOS minulosti, protože připojení nevytváří žádnou další interní lekáž. K aktivaci tlumení je nutný pouze elektrický signál, který je generován v závislosti na rychlosti nebo obsluhou.

„Total Cost of Ownership“
Nový systém tlumení kývavých pohybů společnosti ARGO-HYTOS se vyznačuje svou jednoduchostí integrace a s jeho pomocí se dosahuje vyššího výkonu nakládání, jízdního komfortu a bezpečnosti. Protože se stroj i méně opotřebovává, přispívají systémy tlumení kývavých pohybů i k delší životnosti a pomáhají tak minimalizovat „Total Cost of Ownership“ .

Download Images

Subscribe newsletter