We produce fluid power solutions

ARGO-HYTOS v Polsku roste!

Dne 12. října 2013 byla za přítomnosti lokálních politiků a delegace, složené z interních pracovníků firmy z různých zemí, v Zatoru v Polsku otevřena nová firemní budova společnosti ARGO-HYTOS.

Tuto událost společně oslavilo více než 300 pozvaných návštěvníků.

Poté, co byla slavnostně přestřižena páska, vstoupili návštěvníci po červeném koberci do perfektně inscenované kulisy, podmalované produkcí špičkových polských hudebníků. Slavnost provázel Chopinův koncert, proložený vystoupeními moderního tance, pastvou pro oči byl i bohatý bufet s typickými polskými specialitami.

Nová budova společnosti ARGO-HYTOS v polském Zatoru nabízí podstatně víc místa pro montáž a výrobu, než dosavadní závod ve Wadowicích.

Výrobní plocha o rozloze cca 1700 m2 poskytuje mnohem větší prostor pro rychlejší a flexibilnější obsluhu zákazníků.

Stávající počet zaměstnanců 25 se má do r. 2020 plánovitě zvýšit na 80.

Christian H. Kienzle, CEO skupiny ARGO-HYTOS, nám objasnil své plány tohoto strategického rozvoje v Polsku.

Pane Kienzle, co bylo důvodem pro postavení nové budovy v Zatoru?

Především měla společnost ARGO-HYTOS Polsko k dispozici velmi málo místa jak v kanceláři, tak v dílně a naléhavě potřebovala pro rostoucí podnik nějaké řešení. Kromě toho máme problémy s prostorem v naší výrobní hale v Čechách a rozhodli jsme se, že zakázky na menší počet kusů hydraulických bloků budeme vyrábět v Polsku. Tím jsme získali možnost nabízet hydraulické bloky a systémy jako prototypy v menších počtech kusů v našich dceřiných společnostech na severu a východě Evropy a to v minimálním čase.

Jaká další opatření se plánují, aby se pobočka v Zatoru co nejlépe zavedla?

Nejprve chceme v Polsku co nejvíce posílit technický prodej, abychom tak zvýšili náš podíl na polském trhu s komponentami a systémy. ARGO-HYTOS Polsko má tradičně dobré jméno i v oblasti konstrukce hydraulických agregátů, kterou nyní můžeme pro naše zákazníky kompletně provádět v moderních halách.

 

Jaké další expanze plánuje společnost ARGO-HYTOS pro rok 2013?

ARGO-HYTOS bude po rozšíření podniku v Polsku otvírat ještě novou kancelářskou budovu, výrobní a montážní halu v Holandsku. K tomu dojde ještě před koncem roku. V prosinci tohoto roku bude spuštěna výroba v Yangzhou/Čína. Samotné slavnostní zahájení však proběhne až v průběhu příštího roku.

Dále se plánuje založení poboček v Rusku a Turecku.

V roce 2014 má naše dceřiná společnost ve Francii v plánu postavit novou budovu, aby zde měla možnost rozšířit svou činnost v oblasti obchodu a montáže hydraulických systémů.

Subscribe newsletter