We produce fluid power solutions

“ARGO-HYTOS posiluje svou pozici mezi konkurencí

Díky minoritnímu podílu v obchodní skupině, který byl získán formou zvýšení jejího kapitálu ze strany společnosti FSP CAPCELLENCE Beteiligungs GmbH, je společnost ARGO-HYTOS nyní schopna posílit svou konkurenceschopnost. Prostřednictvím partnerství s tímto soukromým investorem si ARGO-HYTOS vytváří dlouhodobý základ pro rozšíření své současné strategie spočívající v internacionalizaci a inovaci společnosti jakožto rodinného podniku.

I přes globální pokles trhů v odvětví hydrauliky byla společnost ARGO-HYTOS schopna navzdory tomuto převládajícímu trendu dosáhnout růstu zisku a získat vedoucí pozici na několika rozvíjejících se trzích. ARGO-HYTOS hodlá využívat navýšení kapitálových zdrojů pro stabilizaci a rozšiřování své pozice na trhu, díky čemuž bude prostřednictvím inovativních produktů a systémových řešení zejména posílena intenzivní podpora poskytovaná mezinárodním zákazníkům.”

 

 

Subscribe newsletter