We produce fluid power solutions

ARGO-HYTOS Polsko se představuje

Budova ARGO-HYTOS Polsko

Odjehlování hydraulických bloků

Budova ARGO-HYTOS Polsko

Výrobní linka pro děrování plechu, poháněná hydraulickými systémy, které byly vyvinuty, zkonstruovány a uvedeny do provozu týmem ARGO-HYTOS Polsko.

zleva: servisní filtrační agregáty UMPC a FAPC a řídící blok

Pane Noworyto, popsal byste nám, prosím, Váš podnik?
Kde se nachází a kolik lidí v něm pracuje?

Nacházíme se v malém, ale rychle se rozrůstajícím městě Zator na jihu Polska. Toto místo nabízí celou řadu výhod:

  • leží blízko Horního Slezka a Malopolska – nejsilnějších průmyslových oblastí Polska
  • v okruhu 60 km se nacházejí tři renomované technické univerzity
  • jsme ve speciální hospodářské zóně, která je součástí Krakovského technologického parku – jedné z nejrychleji rostoucích průmyslových oblastí
  • leží v blízkosti dálnice A4, která protíná Polsko, pokud se chce jet z Německa na Ukrajinu, nedaleko je i letiště v Krakově

Takže na tomto místě máme nejen dobrou výchozí pozici, ale i velké možnosti pro další rozvoj. Kromě toho je tato část Polska rovněž známá turisticky, jak z hlediska historického, tak díky své přírodě.

Před dvěma lety jsme se přestěhovali do nové, přesně strukturované a našim pracovním procesům uzpůsobené budovy. Při jejím vytváření jsme mohli vycházet ze zkušeností, které získala skupina ARGO-HYTOS během několika fází výstavby po celém světě. Tyto užitečné tipy doplnila naše lokální kreativita. Během celé řady setkání a diskusí, které byly často velmi ohnivé a emocionální, jsme krok za krokem uskutečňovali a vylepšovali naše nápady. Určitě nebudu přehánět, když řeknu, že téměř každý člen týmu ARGO-HYTOS Polsko v konečném efektu k tomuto rozvoji přispěl.

Tvoříme tým 26 zaměstnanců na plný úvazek. Osazenstvo je velmi mladé, ale z technického hlediska a v marketingu již velmi zkušené. Kromě toho zde máme čtyři mladé studenty na praxi - jedna z výhod úzké spolupráce s místní odbornou školou. Tímto způsobem investujeme do budoucnosti.

Po deseti letech na trhu jsme vybudovali síť deseti obchodníků, kteří pokrývají nejdůležitější části Polska. Oni tvoří 30% našeho obratu. Zbytek obchodů se odvíjí přímo s OEM nebo s konečnými spotřebiteli.

Jaké skupiny produktů vyrábíte?
Vyvíjíme naši vlastní produkci již od začátku roku 2006. Zpočátku to byla jen montáž malých hydraulickích agregátů na míru a děličů. Velice brzy jsme začali dostávat poptávky na komplikovanější hydraulické a mazací systémy. Během posledních deseti let jsme nasbírali spoustu zkušeností a jsme nyní schopni projektovat, vyrobit a uvěst do provozu i skutečně náročné systémy. Poznatky, které jsme nasbírali v nejrůznějších oblastech, nám velmi pomáhají při efektivním prodeji a aplikaci prvků. Toho si naši zákazníci velice cení – můžeme jim nabídnout velmi dobrou technickou podporu.
Vedle standardních produktů rozlišujeme mezi třemi hlavními skupinami produktů:

  • Projektování a montáž hydraulických a mazacích systémů.
    Toto je nejrychleji se rozvíjející část naší produkce. Největší část zaujímají malé a střední jednotky, ale jsme schopni vyrobit i hydraulické agregáty až do obsahu nádrže 2000 l a 55 kW.
  • Výrobky systému údržby kapalin – postupem doby jsme do Polska přesunuli výrobu mobilních filtračních agregátů a do konce roku 2016 se zde plánuje výroba celé řady stacionárních agregátů.
  • Výroba hydraulických bloků – vlastníme dvě pětiosá obráběcí centra DMG, která jsou v provozuv e dvou směnách, šest dní v týdnu.

Mohl byste se s námi podělit o Váš nejnovějčí úspěch u některého z Vašich zákazníků?
V roce 2015 bylo zajímavých projektů víc. Jedním z nejkomplexnějších byl projekt pro firmu INMET. Tento obchodní vztah jsme rozvíjeli celá léta; začali jsme jako dodavatel elektromagneticky ovládaných ventilů, jako alternativy k výrobkům ATOS. Nyní jsme komplexním poskytovatelem hydraulických stanic a řídících bloků do jejich strojů. V minulém roce jsme v úzké spolupráci s INMET naplánovali, zkonstruovali a do provozu uvedli výrobní linku na vytváření profilů a děrování plechů. Zákazník byl se spoluprací velmi spokojen a ocenil naše řešení jako nejrychlejší disponibilní technologii v oblasti zpracování plechu na polském trhu.

Nejdůležitějším faktorem úspěchu byla jak naše technická kompetence, tak naše technicky vyspělé výrobky ARGO-HYTOS. Protože výrobní linka pracuje s vysokým tlakem (320 bar) a je extrémně rychlá (celý cyklus válce pod 0,5 s), byly v tomto případě brány v potaz pouze prvky s vysokým výkonem. Stav oleje a jeho sledování byla rovněž kritéria, která bylo třeba zohledněnit. Proto bylo zařízení dodatečně vybaveno sadou paralelních filtrů a snímačů pro sledování stavu oleje společnosti ARGO-HYTOS.

Další důležitou výzvou byla energetická efektivita. Rozsáhlé znalosti funkcí jednotlivých operací stroje nám umožnily navrhnout zařízení na míru s hydropneumatickými akumulátory, které významně snížily spotřebu energie systému. Náš úsporný design byl vysoce oceněn a získal nám výhodu vůči konkurenci.

A v neposlední řadě: konstantní technická podpora a servis. Zařízení nebylo jen dodáno, ale i smontováno a týmem ARGO-HYTOS Polsko uvedeno do provozu. Dodávka komplexního řešení, které by bylo spolehlivé v každé fázi od návrhu po uvedení do provozu, to bylo klíčem k tomu, že jsme projekt získali. Veškeré práce a nastavení řídícího systému si vyžádaly několik náročných a nervy drásajících dnů – ale konečný výsledek byl dokonce lepší, než jsme očekávali.

Mohl byste nám říci pár slov o Vašich dalšíchvýrobních kompetencích?
Naše nejsilnější kompetence spočívají stále ještě ve výrobě hydraulických, mazacích a filtračních zařízení – jak jsem popsal na výše uvedeném příkladu. Existují však další oblasti kompetencí, které byly rozvinuty po přestěhování se do nové budovy:

Výrobky systému údržby kapalin – společně s našimi kolegy z ARGO-HYTOS Německo jsme přesunuli výrobu filtračních agregátů do ARGO-HYTOS Polsko. Během tohoto projektu jsme se mohli pečlivě zaměřit na detaily a tyto produkty důkladně poznat, jak z hlediska techniky, tak marketingu. Díky tomu pozorujeme silný nárůst v prodeji těchto produktů v Polsku. Přesunutí ještě probíhá, ale náš tým má spoustu nápadů pro budoucí rozvoj tohoto hospodářského segmentu.

Druhou nejrychleji rostoucí kompetencí je obrábění hydraulických bloků. Počátky tohoto projektu byly obtížnější, než jsme očekávali, ale po dvou letech jsme nasbírali dostatek zkušeností a tak mohli výsledky v této obchodní oblasti výrazně zlepšit. Od začátku byla naším hlavním zákazníkem společnost ARGO-HTYOS Česká republika, které stále dodáváme téměř 70% naší produkce.
Mimochodem stále roste i náš lokální trh. Naše marketingové aktivity soustřeďujeme na cíl získat více projektů ALMA, kam dodáváme nejen vyrobené bloky, ale nabízíme i kompletní servis plánování (za použití softwaru Hydroman nebo Creo), přes výrobu až k montáži ventilů.

A v neposlední řadě hydraulický servis – v posledních letech jsme aktivnější i v této oblasti – jako doplňková činnost k našim hlavním produktům. Byl to přirozený krok v rozvoji podniku – obzvláště proto, že v této oblasti máme silné kompetence a široké poznatky. V této chvíli pracujeme na technických zařízeních pro výrobu potrubí, uvedení do provozu a údržbě našich hydraulických systémů (včetně servisu oleje). Tato část byznysu je z hlediska marketingu velmi důležitá. Nejsme pouze dodavatelem, pracujeme i jako servisní tým - jsme tak našim zákazníkům blíž a máme větší pochopení pro jejich potřeby.

Download Images

 

 

Subscribe newsletter