We produce fluid power solutions

Společnost ARGO-HYTOS Nordic otevírá novou budovu v Malmö, Švédsko

V roce 2009 byla dokončena nová firemní budova společnosti ARGO-HYTOS Nordic a podnik se tak mohl přestěhovat do nových prostor.

ARGO-HYTOS Nordic AB v Malmö, Švédsko, byla založena v roce 2005. Z důvodů neustálého růstu společnosti bylo nutné rozšíření stávajících prostor. Již 2 měsíce poté, co padlo rozhodnutí o nové firemní budově, byla stavba zahájena. Po asi 6 měsících prací byla novostavby dokončena a přestěhování společnosti ARGO-HYTOS Nordic do nových prostor se uskutečnilo přesně podle plánu.
Na celkové ploše kolem 1000 m² nabízí nová budova prostory jak pro logistiku a správu, tak konferenční a sanitární prostory. Plochy byly rozvrženy tak, aby v současných prostorách umožnily další nárůst. Pro případ, že by ani to v budoucnu nestačilo, byla možnost dalšího rozšiřování firemní budovy zohledněna již při výběru lokality a na pozemku o rozloze 5000 m² lze tyto plány bez problémů realizovat.

Subscribe newsletter