We produce fluid power solutions

Atraktivní branže

Minulý podzim byl pan Christian Kienzle opět zvolen předsedou oborového svazu techniky kapalin. Časopis ke NEXT s ním hovořil o jeho názoru na tuto branži a o tom, jaké má hydraulika a pneumatika vyhlídky do budoucnosti.


Mluvme o Industrie 4.0: je tento výraz, dnes skloňovaný ve všech pádech, i tématem u Vás ve VDMA, v oborovém svazu techniky kapalin?
Samozřejmě. Je to jedno z velmi rozhodujících témat, i pro nás. Jak se staví naše branže ke konceptu Industrie 4.0 jako dodavatelský průmysl? Při dimenzování systému bude v pneumatice a hydraulice hrát stále důležitější roli sensorika jako zprostředkovatel dat a elektronika jako základ pro stanovení algoritmů v řízeních systémů. Budeme zjišťovat data, abychom řídili systémy nebo je dokonce nechali se řídit samotné. Chceme být stále informováni o funkci jednotlivých komponent i celých systémů. Jde o to, aby obor technologie kapalin nejen držel krok s dobou, ale aby byl zároveň prezentován jako atraktivní průmyslové odvětví.


Proč to?
To je velmi důležité, protože jde i o téma budoucího pokolení. Chceme se pokoušet nejen udržovat, ale i dále rozvíjet kontakty s univerzitami. Chceme oslovit i příslušné odborné vysoké školy, které byly v poslední době možná trochu opomíjeny. Je pro mne velmi důležité, aby se náš obor jevil jako atraktivní průmyslové odvětví. Mnoho lidí říká, že průmysl by měl být pro mladé lidi „sexy“. A zde máme mnohdy trochu problémy, klasickou starou hydrauliku takto prezentovat.


Co v této oblasti dělá oborový svaz techniky kapalin?
Podstatné je stále rozvíjet výzkumný fond techniky kapalin. To bylo už tehdy, když jsem byl zvolen poprvé, mým hlavním cílem. Myslím si, že tady jsme odvedli skutečně dobrou práci. Výzkumný fond se postupem doby stal téměř samonosným a je radostí pozorovat, jak se daří spoustu projektů umísťovat na nejrůznějších univerzitách. Tím dáváme institutům na našich univerzitách možnost pracovat v atraktivních podmínkách. Studenti a doktorandi mohou ve svých institutech pracovat na určitých projektech v předkonkurenčním výzkumu a přitom vidět, jak komponenty techniky kapalin vstupují do systémů a jaký účinek pak tyto systémy mají v kompletních zařízeních – jak v mobilní, tak ve stacionární hydraulice.


Kde je z Vašeho pohledu budoucnost hydrauliky?
V hybridizaci. To zní z úst předsedy svazu techniky kapalin poněkud zvrhle. Ale my vidíme, že technika kapalin má jak své silné stránky, tak slabiny – jako ostatně i jiné technologie. Technika kapalin bude v době Industrie 4.0 hrát v pozměněné formě důležitou roli. A na to se musíme včas připravit. Měli bychom tedy aktivně sledovat hybridní technologie a činit je zajímavými.


Dovolte nám podívat se na branži techniky kapalin komplexně. Co říkáte současné situaci?
V každém případě je rozpolcená. Na jedné straně tu máme pneumatiku, které se momentálně daří velmi dobře, v roce 2014 zaznamenala nárůst kolen devíti procent. V podnicích se zřejmě bude investovat, hlavně do automatizace, což bezesporu odpovídá i záměrům Industrie 4.0. Hydraulika má oproti tomu odbytiště, která momentálně vůbec nevypadají dobře. Ke špatné situaci přispívají obzvlášť problémy, které máme v oblasti surovin. Uzavírají se doly, aby se udržely ceny. Cena ropy je v současnosti také velmi příznivá a tak není bezpodmínečně nutné, budovat nové vrtné plošiny. Čína už není tak silným odběratelem v oblasti stavby tunelů, důlnictví nebo stavebnictví, je tu totiž masívní přebytek výrobců stavebních strojů. Zde už nelze tolik očekávat, i když čínská vlády nyní snížila úroky a chce zahájit nové velké projekty.


Jak to vypadá v zemědělské technice?
Díky dobrým sklizním máme v zemědělství nízké ceny, což vede k tomu, že už není taková poptávka po kombajnech a traktorech. Kromě toho máme konflikt na Ukrajině, ve velmi silně zemědělsky orientované oblasti. V minulosti putovalo na tyto trhy mnoho starších repasovaných strojů. Nové traktory se už nenakupují, když nelze prodat ty staré. Z tohoto pohledu nám opravdu nastaly zlé časy.
Ale německá technika kapalin je stále inovativní a pouští se do nových projektů. Kromě toho se i americkému trhu daří relativně dobře. Proto si osobně myslím, že nárůst prodejů hydrauliky bude v roce 2015 oscilovat okolo nuly.

Toto interview vyšlo v časopise KE next / vydání 4

Subscribe newsletter