We produce fluid power solutions

Muž, který vidí dopředu, slaví 60

Kdo je doma v branži techniky kapalin, spojuje se jménem Christian H. Kienzle především dvě věci: úspěšnou skupinu ARGO-HYTOS, známou po celém světě a oborový svaz techniky kapalin ve VDMA.  

Christian H. Kienzle, narozen v roce 1955, řídí ve funkci CEO skupinu Argo-Hytos již od roku 1990. Od roku 1999 se angažuje v oborovém svazu techniky kapalin ve Svazu německých strojírenských podniků (VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.). V roce 2005 byl Christian H. Kienzle poprvé zvolen předsedou oborového svazu techniky kapalin. V této funkci byl v tříletých intervalech potvrzován znovu, naposled na podzim roku 2014.  

Založení a první léta  

Dnešní skupina ARGO-HYTOS má svůj původ v bývalém podniku jemné mechaniky Argo GmbH a je již po několik generací majetkem rodiny Kienzle. Argo GmbH byla založena 7. července 1947 ve Stuttgartu a začínala jako Stuttgartská obchodní společnost pro taxametry Kienzle (Stuttgarter Vertriebsgesellschaft für den Kienzle-Taxameter). Argo byl původně název značky na taxametrech Kienzle. V prvních letech po založení se v Argo GmbH začínalo vedle oprav a pronájmu taxametrů firmy Kienzle i s výrobou vlastních výrobků na strojích původní továrny na cigarety v bádenském Menzingenu. Již brzy následoval rozvoj samostatného výrobního programu magnetických a sítkových filtrů a již v roce 1952 získala společnost Argo patent na magnetické filtry. Následně bylo výrobní portfolio rozšířeno o hydraulické filtry pro mobilní a průmyslovou hydrauliku.  

Od výrobce komponent k celosvětovému poskytovateli systémů

Výrobní program se neustále rozšiřoval, což urychlilo mezinárodní expanzi. V roce 1993 získala společnost Argo podíly českého výrobce hydrauliky Hytos, který sám v této době měl již téměř padesátiletou zkušenost s výrobou komponent pro řídící a regulační techniku. Od roku 2003 nesou obě společnosti společný název Argo-Hytos. V současnosti vyvíjí a vyrábí ARGO-HYTOS velký počet standardních komponent a individuální systémová řešení pro techniku kapalin. Skupina ARGO-HYTOS dnes zaměstnává více než 1 300 zaměstnanců ve výrobních společnostech v Německu, České republice, Indii a Číně a mnohých vlastních prodejních a montážních společnostech. Zvláště v oblasti průmyslové a mobilní hydrauliky se podnik etabloval jako jeden ze špičkových dodavatelů výrobků hydraulické řídící a regulační techniky, senzoriky hydraulické filtrace a přístrojů pro údržbu olejů. Zvláštní těžiště tvoří vývoj zákaznických řešení, která se zakládají na osvědčené sériové výrobě a jsou cíleně vytvářena podle konkrétních požadavků.

  • Filtrační technika: ARGO-HYTOS vyrábí náročná filtrační řešení, která se používají především v hydraulických a mazacích systémech a převodovkách. Přitom paleta realizovaných řešení sahá od stacionárních průmyslových zařízení k mobilním aplikacím.
  • Fluid-Management: efektivní péče o kapaliny nesnižuje jen náklady na údržbu, ale podstatným způsobem přispívá ke zvyšování disponibility, produktivity a hospodárnosti technických zařízení. ARGO-HYTOS dodává výrobky pro manuální a automatické čištění hydraulických kapalin v závislosti na daných aplikacích.
  • Senzorika a měřící technika: v ohnisku zájmu nepřetržitého sledování kapalin jsou především ty systémy, které umožňují spolehlivé posouzení stavu hydraulických kapalin. Senzorika a měřící technika společnosti ARGO-HYTOS je zaměřena přesně na tuto oblast. Součástí jsou zařízení a systémových řešení, která umožňují jak sledování online za provozu, tak analýzu odebraných vzorků v laboratorních podmínkách.
  • Řídící a regulační technika: kompetence společnosti ARGO-HYTOS v oblasti řízení a regulace hydraulických systémů jsou výsledkem více než 65ti leté zkušenosti. Těžištěm je široký program výroby ventilů, magnetů, agregátů a řídících bloků ve všech běžných konstrukčních tvarech a funkcích s příslušnou řídící elektronikou.

Silná značka v technice kapalin  

Dnes je skupina ARGO-HYTOS jako dodavatel komponent a systémů důležitou součástí v Supply Chain špiček světového trhu v oblasti mobilních pracovních strojů a obecné konstrukce strojů a zařízení. Kvůli možnosti, nabídnout úspěšným zákazníkům běžnou kompletní podporu po celém světě, vybudovala společnost ARGO-HYTOS mezinárodní síť výrobních a obchodních společností, které jsou schopny poskytnout zákazníkovi výrobky i služby v bezprostřední blízkosti místa jeho působení. V době stále stoupajících požadavků na technickou komplexnost jsou vyhledáváni takoví systémoví partneři, kteří komplexně uvažují, vnášejí do projektu dlouholeté fundované zkušenosti a mohou v oblasti techniky kapalin nabídnout vhodná řešení.

Christian H. Kienzle – od roku 1990 CEO skupiny ARGO-HYTOS a syn zakladatele firmy Jochena Kienzleho je v uplynulých 25ti letech garantem kontinuálního vývoje podniku. Narodil se v roce 1955 ve Freiburgu a studoval po maturitě v letech 1975 až 1980 podnikovou ekonomii na vysoké škole v St. Gallen ve Švýcarsku. V letech 1980 až 1987 následovalo studium právních věd na univerzitě Alberta Ludwiga ve Freiburgu im Breisgau. Svou profesní kariéru začal Christian H. Kienzle v roce 1988 jako asistent vedení společnosti Busch Holding KG v Maulburgu. V roce 1990 přešel do rodinného podniku jako vedoucí společník.  

Christian H. Kienzle 6.0  

Člověk, co vidí daleko dopředu, člověk s vizemi, hnací kolo v pozitivním slova smyslu jak pro svůj podnik, tak pro branži techniky kapalin, slaví šedesátiny. Při nedávném setkání v Hannoveru v rámci MDA bylo jasné, že Christian H. Kienzle je i nadále plný nápadů a tak jako dřív je zapálený pro „svou“ techniku kapalin. Nakladatelství i redakce srdečně gratulují a přejí vše nejlepší ke „kulatým“ narozeninám!

 

Blahopřání od Hartmuta Rauena, zástupce hlavního jednatele Svazu německých strojírenských podniků (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA)) a jednatele oborových svazů technologie pohonů a techniky kapalin:  

Má se vůbec  člověku, který zůstává stále mladým, gratulovat ke kulatým šedesátinám? Ano, má. Práce pod vysokým tlakem jednoznačně zachovává mládí, jinak to taky v hydraulice a technice kapalin ani nejde. Velice rád se tedy chopím příležitosti a jménem techniky kapalin se chvíli u našeho současného předsedy zastavím.  

Christian H. Kienzle je od roku 2005 předsedou našeho oborového svazu techniky kapalin, ke kterému patří již od roku 1999. V hlavním předsednictvu (od 01.10.2005) a v užším předsednictvu (od 18.10.2013) VDMA zastupuje zájmy techniky kapalin i mimo oborový svaz ve špičkových grémiích strojírenského průmyslu. Je naší přátelskou tváří branže v tuzemsku i v zahraničí.  

Prací v oborovém svazu se zasloužil o stoupající internacionalizaci našich sítí, zintenzivnění výzkumných aktivit a na budoucnost zaměřenou prezentaci naší branže na veletrzích.  

Christian H. Kienzle je světoobčanem, kterému se daří smysluplně pospojovat zájmy mezinárodní techniky kapalin. Patří k tomu nejen četné návštěvy na mezinárodních tiskových konferencích, zahajování veletrhů a summitů, ale i jemný diplomatický cit. Tak lze, sečteno a podtrženo, vytěžit maximum.  

Christian H. Kienzle zajistil oborovému svazu techniky kapalin mezinárodní postavení s mezinárodními zasedáními (např. ISC), setkáváním managementu v Indii nebo Číně a nejnověji i řadou časopisů s technologií MDA. Jeho krédem je, aby se silná a technologicky vůdčí pozice německé techniky kapalin zakládala na vysoké inovační schopnosti našich zaměstnanců a podniků a na výzkumném prostředí, které nás obklopuje.  

Je především zásluhou pana Kienzleho, že byly značně zvýšeny náklady průmyslu na výzkumný fond techniky kapalin my jsme mohli pro tuto branži zřídit nové sítě jako je Spolek na podporu mobilních pracovních strojů (Förderverein Mobile Arbeitsmaschinen) a zakládací katedru v Karlsruhe. Věda a nástupci v branži jsou pro něho velmi důležití.  

Mnozí v branži vůbec nevědí, že jedno z našich nejvýznamnějších hnacích kol pro inovace naší branže, mentor snah o nejlepší technologický výkon, je vlastně ekonom, vystudovaný v St. Gallen. Pan Kienzle je se vší samozřejmostí považován za diplomovaného inženýra, kterým není. Titulován tak byl i v rámci IFK, kde byl na programu jako úvodní řečník.  

Christian H. Kienzle miluje svoji hydrauliku a techniku kapalin. Bojuje za lepší profil, ať v záležitostech úspory energií, tak i nejnověji za roli techniky kapalin v megatématu Industrie 4.0.  

Dnes můžeme panu Christian H. Kienzlemu poděkovat za jeho vynikající zásluhy v branži, za oborový svaz techniky kapalin. Můžeme mu ale poděkovat i za to, že tuto čestnou funkci zastává tak angažovaně a s takovým úspěchem, ačkoliv jako spousta jeho kolegů v čestné funkci má „doma“ ve vlastní firmě práce dost. Že zcela mimochodem z podniku ARGO-HYTOS, který převzal v roce 1990 jako vedoucí společník, vytvořil mezitím celosvětově známý špičkový podnik techniky kapalin střední velikosti, je možná jeho nejkrásnější dárek, který si mohl nadělit sám sobě a svým zaměstnancům. Těšíme se na další roky s ním, tisíceré díky a přejeme vše nejlepší!  

(článek vyšel v časopise O+P 5/2015)

Subscribe newsletter