We produce fluid power solutions

Sklízecí Řezačka

Společnost ARGO-HYTOS spolupracuje s předními světovými výrobci sklízecích mlátiček již desítky let. V oblasti senzorové, filtrační a ventilové techniky vyvíjí spo-lečnost ARGO-HYTOS v úzké spolupráci se svými zákazníky komponenty, chytré subsystémy a inovativní systémová řešení pro sklízecí mlátičky. Některé příklady jsou:

  • Proporcionální odpružení nápravy nebo jednotlivých kol s regulací polohy a tlumení
  • Zařízení pro nouzové uvolnění brzd
  • Zařízení pro zvedání a nastavování adaptérů
  • Zařízení na broušení nožů
  • Regulace průtoku pro výsypník zásobníku zrna
  • Regulace průtoku pro přídavná zařízení / pracovní pohony
  • Filtrační systémy od ventilačních přes sací, tlakové až po zpětné a zpětné sací filtry
  • Pojistné filtry a sací sítka

Vedle technologie snímačů tlaku, teploty, průtoku a polohy se stále více prosazuje technologie snímačů stavu oleje. Jelikož je sklízecí mlátička důležitým strojem v řetězci zemědělských procesů výroby pícnin a energie, je její bezchybný a nepřetržitý provoz klíčový. Jednotlivé prvky shromažďování dat, jejich přenos, interpretace a predikce vzhledem ke stavu opotřebení oleje a stroje vytvářejí při-danou hodnotu jak pro výrobce tak i uživatele.

 

 


Subscribe newsletter