We produce fluid power solutions

Větrná energie

Větrné elektrárny jsou dnes již jednou z klíčových technologií obnovitelných zdrojů energie. Tento způsob výroby energie účinně využívající zdroje bude mít svůj význam i v budoucnu. Aspekt životního prostředí hraje u nás důležitou roli a odráží se v ekologicky šetrných výrobcích a výrobních technologiích. Společnost ARGO-HYTOS se v posledních letech stala jedním z důležitých dodavatelů předních světových firem, podnikajících v oblasti větrné energetiky. Realizujeme společně s našimi zákazníky inovativní komponenty a systémová řešení a významně přispíváme k tomu, že se náklady na servis a údržbu snižují na minimum.

Váš projekt - naše vášeň - společný úspěch

ARGO-HYTOS nabízí široký výběr řešení v oblasti větrné energie, která lze přizpůsobit přímo Vaší aplikaci:

  • Hydraulické systémy pro nastavení azimutu a ovládání brzdy
  • Hydraulické systémy pro nastavení úhlu listů vrtule
  • Jednotky údržby oleje pro servis nebo dovybavení
  • Mazací systémy pro centrální převodovku
  • Monitorování stavu
  • Vysoce kvalitní filtrační vložky

 

 


Hydraulické systémy pro azimut a brzdu

Mazací systémy pro centrální převodovku

Subscribe newsletter