We produce fluid power solutions

Finišery

Společnost ARGO-HYTOS spolupracuje po celá desetiletí s předními světovými výrobci finišerů. V oblasti senzoriky, techniky filtrace a ventilů vyvinula společnost ARGO-HYTOS v úzké spolupráci se svými zákazníky pro finišery jednotlivé komponenty, inteligentní subsystémy a inovativní systémová řešení. Zde několik příkladů:

  • Řídicí bloky pro proporcionální ovládání motorů a válců
  • Proporcionální regulace počtu otáček pro pěchovací lišty, vibrací a dopravníku
  • Ventilační, sací, tlaková a vysokotlaká filtrace 
  • Filtrační systémy s integrovanými sběrnými nádržemi

 

 

 


Pracovní hydraulika

  1. Nastavení šneku
  2. Ovládání klapky násypky
  3. Nastavení vibrací pěchovacích lišt
  4. Zvedání/spouštění hladící lišty
  5. Tlakové snímače
  6. Nastavení profilu pokládané vrstvy
Subscribe newsletter