We produce fluid power solutions

Stavební stroje

Speciální řešení ARGO-HYTOS  

Nároky na moderní finišery, pokud jde o výkon, dostupnost, životnost, snadnou obsluhu a pohodlí se neustále zvyšují. Vývoj a výroba doplňuje naše výrobky neustále o nové funkce. Díky úzké spolupráci s výrobci strojů můžeme uplatnit naše zkušenosti v nových řešeních. Pro finišery jsou k dispozici četné varianty vybavení. Nejrůznější zásahy v rozdílných oblastech vyžadují přizpůsobení našich výrobků daným požadavkům trhu. To vede k alternativním řešením pro jednu a tu samou funkci stroje.

Subscribe newsletter