We produce fluid power solutions

Průmysl

Speciální řešení ARGO-HYTOS

Ať se jedná o plně automatické, poloautomatické nebo ruční pily, jsou zde kladeny stále vyšší nároky na rychlost, přesnost řezu a požadovanou kvalitu řezné plochy. V ohnisku zájmů je ovladatelnost a modularita, v neposlední řadě ale i energetická úspornost hydraulických systémů. Tento soubor požadavků vyžaduje hluboké znalosti aplikací, a to jak při projektování, tak při konstrukci komponent, přizpůsobených danému systému.

Subscribe newsletter